Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
český O nás

Green-Zones - O nás

Green-Zones informuje prostřednictvím svých portálů www.green-zones.eu, www.umwelt-plakette.de www.lez-france.fr, www.umwelt-pickerl.at, www.ecosticker.dk, www.lez-belgium.be a www.blaue-plakette.de o tématech prachových částic a oxidů dusíku v životním prostředí a přibývajících omezeních dopravy v evropských státech, která vznikají v souvislosti se zřizováním ekologických zón/LEZ. Neboť informace o stálých a na povětrnostních podmínkách závislých ekologických zónách (dočasných ekologických zónách) v Evropě a v konkrétních státech nejsou podávány centrálně a dle našeho názoru navíc nedostatečně, informuje o nich podrobně společnost Green-Zones. nejen na hlavní webové stránce www.green-zones.eu, ale i na dalších téměř 40 dalších webových stránkách ve 23 jazycích a prostřednictvím aplikace Green-Zones v 9 jazycích zdarma. Náklady na personál, překlady a provoz webových stránek a aplikace Green-Zones, jakož i na rozsáhlou rešerní činnost a redakční práci na denních novinkách pokrýváme z poplatků za zprostředkování plaket prachvoých částic a ekologických plaket pro soukromé osoby a podnikatele.
Mezi další poskytované služby patří registrace pro vjezd do ekologických zón LEZ a prodej statických a dynamických dat o ekologických zónách společnostem. Turistická individuální a komerční vozidla jsou opatřena legálními plaketami a vinětami, a také registračními a vstupními povoleními.
V současné době se jedná o německou ekologickou plaketu, ekologickou známku ve Francii, rakouskou plaketu Umwelt-Pickerl, Green-Zones REG-Certificate pro belgické ekologické zóny (jako důkaz o registraci), španělská Distintivo Ambiental, evropskou E-plaketu a dánský EcoSticker.
Další národní plakety budou následovat v příštích letech, např. německá modrá plaketa (plaketa oxidů dusíku) a česká emisní plaketa.